Winter Camp in Poland

W dniach 31.01 – 06.02.2021 Zoorganizowane zosta?o zgrupowanie zimowe w Bia?ym Dunajcu.
Treningi prowadzone by?y z zakresu Karate SeiKyokushin Kata, Kumite, Kichon treningi kondycyjne wszystkie. Treningi by?y na wysokim poziomie.
Organizatorem by? Sensei Jacek Szyma?ski 4dan Akademia Sztuk Walki, oficjalny przedstawiciel Seikyokushinkai w Polsce.
Osu!